dilluns, 5 de juny de 2017

SIMBOLOGIA DEL MURAL DE LES PISTES

El mural de les pistes ha estat liderat pel professorat d'educació artística de l'institut, Sra. Imma de Batlle i Sr. Jordi Ribes, que substitueix un mural antic i deteriorat pel temps liderat pel professor jubilat Josep Perpinyà.

L'elaboració del mural s'ha fet a partir de la creativitat col·laborativa de l'alumnat de l'institut en les classes d'educació Plàstica: hi ha participat l'alumnat des de 1r. d'ESO fins a 1r. de BAT. S'ha dissenyat a partir d'unes 500 propostes dels alumnes, de les quals s'han escollit els temes més redundants. La temàtica reprodueix la interpretació de l'alumnat dels principis pedagògics que guien  la nostra tasca educativa i que estan recollits en els documents definidors de la nostra feina (PEC, PAT, PEP, NOFC...).

El mural ha coincidit amb la celebració del 175è aniversari de l'institut i ha recollit iconogràficament  els rastres del passat i la projecció de futur vista pel nostre alumnat. Si el mirem en direcció d'esquerra a dreta podem observar la simbologia següent:

En primer lloc hi ha un enllaç temàtic amb el mural anterior i recull el fil argumental per valorar el patrimoni cultural i artístic humà (simbolitzat per les escenes del tapís de la creació) com a pont de projecció cap al present i cap el futur.

La temàtica del mural actual s'inicia amb la llegenda de la lleona, molt arrelada a la ciutat de Girona, i que simbolitza la capacitat de la ciutat d'acollida de nova gent. En el nostre mural, simbolitza l'acollida i l'obertura vers els nous alumnes i les noves idees.El tema següent ens presenta una tasca bàsica del nostre centre manifestada a través de l'abstracció: l'escala de cargol a sota que representa l'aprofundiment personal que es relaciona amb un altre element similar al damunt de la paret mitjançant un arbre del qual cauen flors: l'element superior simbolitza l'aprofundiment dels coneixements intel·lectuals superiors que mitjançant les flors caigudes enriqueixen personalment els alumnes. L'ésser viu de l'arbre mostra una interconnexió constant entre els dos símbols a partir de la vida (simbolitzada per la saba que circular a l'interior de l'arbre i les fulles que creixen).

Seguidament trobem el motiu de les passes, on trobem símbols que reprodueixen l'estil de vida que es proposa: importància de caminar i fer esport i seguir adequadament el camí de la vida (les cames i els peus tenen una proporció considerable: manifesten molta importància), els ocells que es transformen en plomes (alçada intel·lectual que deixa rastre, recollint l'estil d'il·lustració de realisme màgic com per exemple el de l'il·lustrador Rob Gonzalves).Més endavant trobem una porta a l'infinit des de la qual s'entrarà en els àmbits de les diferents matèries de treball. A partir d'aquí el mural es centrarà en les relacions d'aprenentatge: les bombretes simbolitzen les noves idees (també la física i la tecnologia); l'arbre, l'estudi de les ciències de la terra; la bola del món, l'estudi de les ciències socials (llengües, cultuta, societats, història...); la fórmula de la relativitat les ciències pures; l'ADN la biologia...

Posteriorment, entrem en les tecnologies de la comunicació, que simbolitzen una intenció comunicativa humana diversa (cal fixar-se en els colors de les mans) que anuncien la paraula respecte, un dels valors importants en els procediments d'actuació del centre.

El cor simbolitza la salut i els sentiments i els elements circumdants simbolitzen característiques d'una salut sana (alegria, aigua, menjar bé i esport).

La columna de llibres entronca amb la forma de  les columnes clàssiques de grecs i llatins. El fet que estigui formada per llibres indica les eines de construcció del coneixement al damunt del qual hi ha un adolescent: s'està construint un pilar nou per a la societat.

La lluita per a l'alimentació sana com a mitjà per viure i per créixer adequadament, que representa una crítica a la societat del consum del menjar escombraria (forquilles com a llances,

Fotografies: Imma De Batlle i Jordi Ribes

L'orella i la mà: encarada a tota la simbologia anterior, recull l'escolta comunicativa dels conceptes anteriors amb l'objectiu d'educar ciutadans sans. Actua de separació amb el següent panell de símbols: no hi ha cara per tal de simbolitzar el donar l'esquena al que no funciona des d'un punt de vista humà: el cervell en formol, la pantalla que substituiex el cap, l'ensopiment i la letàrgia, la piràmide de l'alimentació al revés....

L'endoll simbolitza que hem de tenir una connexió constant del cervell per tal de construir un món millor.

El mural encara no està acabat i el treball seguirà en els cursos vinents.
Josep Pi
Coordinador pedagògic