dilluns, 10 de setembre de 2012

UN MARC HORARI DE MATINS


Aquest any l’institut Jaume Vicens Vives, com molts altres instituts gironins, ha canviat el marc horari, que ara és només de matí per als estudiants: les classes comencen a les 8.15h i s’acaben a les 14.45h (alumnes de 4t d’ESO i batxillerat, que fan un pati de trenta minuts després de la tercera hora) o a les 15h (alum-nes de 1r, 2n i 3r d’ESO, que fan dos patis: un de tren-ta minuts després de la tercera hora i un altre de quinze minuts abans de l’última). No obstant això, els estudiants de BI assisteixen a classe la tarda de di-lluns.
És en aquest sentit que cal recordar la importància d’un esmorzar complet i equilibrat per tal de millorar el rendiment escolar, tant físic com intel·lectual, així com el comportament i l’estat d’ànim.