dijous, 11 d’octubre de 2018

Nova Cultura de Girona

La fundació oncologia Girona ens presenta les activitats de la Nova Cultura de Girona. Són activitats que estan fetes per reflexionar sobre la importància de les emocions i l’esperit en la salut física. Aquestes activitats serveixen com a plataforma per la fundació oncologia per donar coneixements a gestionar les nostres emocions, conèixer la importància de les relacions socials i gaudir del nostre ser espiritual per tenir una vida més saludable.


Aquesta és la quarta edició de Girona Cultura Nova i rep el títol de SILENCI.

La Sessió d’autocompassió va ser el primer taller de Girona Nova Cultura. Va donar lloc al nostre institut, el Jaume Vicens Vives, el dia 28 de setembre a l’institut i es va oferir una sessió de mindfulness per als alumnes del batxillerat internacional a càrrec de la Cecília Gelpí.


Hi van participar tant la classe de primer com la de segon i la sessió va durar dues hores durant les quals es van portar a cap diferents exercicis per a la gestió de l'estrès i les emocions, la comprensió del autojudici i el desenvolupament de la capacitat de tractar-nos igual que tractem els altres. Es va treballar la meditació i se'ns van donar eines per a que poguéssim aplicar el que haviem apres en la nostra vida diària i especialment en els nostres estudis. 


Es van donar a conèixer els beneficis del Mindfulness, que té com a objectiu integrar la a meditació dins de la vida quotidiana per veure les coses d’un altre punt de vista i viure una vida plena de serenitat. Ens parlen del mindfulness com una eina d’apoderament personal que ens permet trobar els arrels del nostre cor del silenci i viure del moment del present. Per aquesta meditació cal estar en un lloc de relaxament i reflexionar sobre el que tenim al nostre voltant i reflexionar sobre els nostres problemes i com les podem solucionar. Amb la meditació s’aprèn a viure n el present. És important aprendre a viure.

Un dels exercicis consistia en posar-se en grups i triar una situació d’entre les que se'ns oferien. Totes corresponien a moments d'estrès, culpabilitat i altres emocions negatives. Primer haviem d’escriure individualment quina seria la nostra reacció si la situació en qüestió afectés a un amic, després havíem de fer el mateix però imaginant que ens afectava a nosaltres. Finalment, compartiem les nostres conclusions amb la resta del grup per a contrastar les idees. D’aquesta manera ens volien fer veure que quan l’amic falla el nostre judici és molt més benèvol que quan nosaltres mateixos fallem. Aquest exercici és un dels que expressava millor la idea de la sessió, la qual es basava en la necessitat de ser més autocompassius per a evitar o viure amb més naturalitat les emocions i situacions negatives. 
Text: Fiona Sarola i Anaïs Oyeniyi

Fotos: Arnau Lleixà