divendres, 27 d’abril de 2012

COMPETÈNCIES BÀSIQUES A 4t D'ESO

15 I 16 DE FEBRER: REALITZACIÓ DE LES PROVES
Dimecres 15 de febrer
Avui dia 15 de febrer, a les 9 del matí, han començat les proves d'avaluació externa de 4t d'ESO que permetran saber si els joves han assolit les competències i els coneixements bàsics que han d'haver adquirit en els àmbits de llengua (catalana, castellana i estrangera) i matemàtiques arribats a aquest nivell.

Concretament s'han realitzat els exàmens de Llengua catalana i de Matemàtiques. El primer consistia a llegir dos escrits (un text instructiu sobre fotografia i un article de Josep M. Espinàs sobre la propina)  i respondre unes preguntes de comprensió lectora, i a redactar finalment un text de caire argumentatiu en què calia donar l'opinió sobre aquest mateix tema. Quant al segon, incloïa activitats de càlcul, de relació, d'espai, de forma i mesura i d'estadística. 

Els alumnes de quart han rebut la visita d'aplicadors externs, és a dir, professors d'altres centres que han vingut al nostre institut a repartir, vigilar i recollir els controls. Abans de començar la resolució, han passat llista i han donat a conèixer les normes bàsiques d'aquesta prova: no s'havia d'escriure el nom en cap full atès que l'alumne és identificat amb una etiqueta, no es podia parlar, ni utilitzar cap full a banda del quadern, ni fer servir els mòbils com a calculadores, ni entregar el dossier amb les preguntes escrites amb llapis. D'altra banda, no els ha estat permès als aplicadors resoldre cap mena de dubte dels alumnes. La durada de cadascuna de les dues proves ha estat de 60 minuts.

Poc després de les 11, un cop acabats els exàmens d'avui, els nois i noies han pogut sortir al pati a esmorzar. La impressió general ha estat que les preguntes havien semblat fàcils, tot i que calia estar concentrats, ja que les presses a l'hora de respondre podien induir a errors. De fet, a molts estudiants no els ha calgut l'hora sencera per acabar, malgrat que era obligatori esgotar aquest temps abans de recollir els quaderns. 

Dijous 16 de febrer
A les 9 del matí, amb molta puntualitat, ha començat la realització de la segona fase de les competències bàsiques. Avui tocava d'examinar-se, per aquest ordre, de Llengua castellana i d'Anglès


La prova de castellà contenia dos escrits de distinta tipologia: el primer, un text de divulgació científica; el segon, un fragment narratiu (adaptat) de l'obra La vida sobre ruedas, de Miguel Delibes. A continuació calia respondre unes preguntes tipus test. Finalment, s'havia de redactar un escrit sobre la relació entre pares i fills. Pel que fa a l'Anglès, hi havia dues activitats d'audició i resposta de preguntes tipus test, una comprensió lectora i dues activitats de redacció breu.


Ara només cal esperar els resultats, que els centres rebran pels voltants de Setmana Santa.


26 D'ABRIL: COMUNICACIÓ DELS RESULTATS ALS PARES
Els pares i mares dels alumnes de 4t d'ESO van ser convocats el dijous dia 26 d'abril a les 8 del vespre a una reunió informativa on se'ls van comunicar els resultats de les proves de les competències bàsiques que els seus fills van realitzar el mes de febrer.  


En aquesta reunió, conduïda per la coordinadora de 4t d'ESO, Montserrat Juhera, es van explicar les característiques i els objectius de les competències bàsiques, es repartiren mostres dels exàmens que els alumnes van realitzar per tal que els pares valoressin el contingut d'aquestes proves, es mostrà l'esquema de les competències avaluades a cada matèria i es van fer públics, mitjançant gràfics, els resultats generals del centre, que van ser superiors a la mitjana de Catalunya. Finalment, es va entregar a les famílies un sobre amb els resultats concrets dels seus fills.


Aprofitant l'avinentesa, el coordinador pedagògic del centre, Josep Pi, juntament amb la psicopedagoga, Dolors Falgàs, van parlar del consell orientador, un document que s'envia a les famílies abans de les preinscripcions i on s'aconsella els alumnes sobre el que poden fer quan acabin l'educació obligatòria. Es feu saber també que durant les sessions de tutoria, des de principis de curs, els estudiants estan realitzant activitats relacionades amb l'orientació (reflexió personal, intel·ligències múltiples, test de fortalesa, prova d'interessos, enquesta on-line, entrevistes amb el psicòleg i amb la psicopedagoga, etc.), i que tot aquest material pot ésser consultat pels pares al Moodle, on poden accedir amb la contrasenya dels seus fills i filles. També hi trobaran els webs de les pàgines on s'especifiquen els estudis (batxillerats i cicles) que es poden fer a Catalunya després de 4t d'ESO.


Es va informar, seguidament, sobre el viatge de fi de curs que els estudiants de 4t realitzaran al País Basc: es recordaren les dates (del 18 al 21 de juny), es concretà el nombre d'alumnes (66) i s'explicaren les activitats destinades a recollir diners (venda de polvorons, venda de coques, venda de roses anònimes, venda de samarretes, etc.). 


Finalment, en acabar el torn obert de paraules, va concloure la reunió.